Chụp ảnh thời trang

Cũng như tranh vẽ, văn viết, thơ ca được nhìn như một điểm nhấn của nghệ thuật thì ngày nay, chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp cũng đã và đang biểu hiện sức mạnh của sự sáng tạo vượt trội. Người ta nói rằng, thời trang chính là nghệ thuật khi được mặc trên cơ…