Chụp ảnh sự kiện

Khi một sự kiện diễn ra điều bạn mong đợi nhất ở sự kiện đó là gì? Đầu tiên, có lẽ là sự thành công của sự kiện, mong rằng nó có thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Không xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình chạy sự kiện. Nhưng sau…